Yearly Archives: 2019


Dragi colegi,

Stimați invitați,

 

Vă așteptăm la cea de a XIX -a  Ediție a Conferinței Naționale de Psihologie Industrial-Organizațională ”Horia D. Pitariu”, eveniment organizat de Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizațională (APIO) și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași) în perioada  9-11 Mai 2019, la Iaşi, România.

Cea de a XIX -a ediție a conferinței are ca temă principală  „Impactul tehnologiei asupra muncii”  propunându-vă să analizăm împreună modul în care schimbările tehnologice recente antrenează modificări în raporturile sociale și profesionale și cum aceste modificări afectează practicile din domeniul psihologiei organizaționale și managementului resurselor umane.

Continuând tradiția conferințelor APIO, oferim practicienilor și viitorilor practicieni o serie de workshop-uri de formare a competenţelor profesionale relevante pentru domeniul psihologiei resurselor umane. De asemenea, și în acest an continuăm seria de prezentări state-of-the-art în Romania, ca oportunitate de a cunoaște activitatea de cercetare științifică a unor experți romani și de a fixa informațiile cheie referitoare la teme majore de  cercetare din domeniul organizațional. Schimburile de idei de cercetare și de bune practici validate științific se  vor realiza în cadrul  sesiunilor de  comunicări științifice  iar temele  dilematice, cele care pot fi subiect de analiză vor fi abordate în cadrul paneluri de dezbateri / mese rotunde.

Invitatul special al ediției din acest an este Prof. José M. Peiró  (Universitatea Valencia și membru al Institutului de Cercetare în Psihologia Resurselor Umane, Dezvoltare Organizațională și Calitatea Vieții la Locul de Muncă (IDOCAL). Acesta va prezenta o prelegere cu titlul Digitalization and the future of work: Implications for the future of W&O Psychology “

Detalii despre  modalitatea de înscriere și de înregistrare a lucrărilor științifice, taxe și programul conferinței găsiși pe site-ul conferinței (http://conferinta.apio.ro/) sau prin intermediul link-urilor de mai jos.

Dacă doriți să primiți informații ”la zi” despre Conferința APIO și să beneficiați de reduceri și participarea gratuită la diverse ateliere din cadrul conferinței, puteți solicita calitatea de  membru APIO (titular sau aderent). Mai multe detalii despre procedura de aderare la APIO puteți solicita prin e-mail la adresa secretar@apio.ro.

Vă așteptăm la Iași cu speranța că, în cele trei zile ale conferinței, vom momente trăi momente profesionale și personale deosebite!

Echipa de organizare a Conferinței APIO

Președinte APIO  – Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN


Workshop APIO 2019 Elemente de design socio-tehnic

WORKSHOP 4

Formator: Prof. Univ. Dr. Petru Curșeu (Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Temă:   Elemente de design socio-tehnic

Data: 10 Mai 2019

 Descriere

Sistemul de design socio-tehnic este unul dintre cele mai cunoscute cadre prescriptive pentru formarea și schimbarea organizațiilor. Sistemul de design socio-tehnic este introdus în anii 50 la Institutul Tavistock de Eric Trist și ulterior preluat de școlile americane, prin William F. Whyte și Lou Davis. Conform acestui cadru conceptual funcționarea organizațiilor și grupurilor organizaționale este determinată de interacțiunea dintre două subsisteme: sistemul social – compus din membrii organizației și grupurile din care aceștia fac parte și relațiile care se stabilesc între acestea și sistemul tehnic care cuprinde procesele, sarcinile specifice și utilarea tehnologică prin care grupul sau organizația transformă resursele de care dispune în rezultate specifice. Principiile de design socio-tehnic prescriu organizarea activităților de muncă prin sincronizarea funcționării celor două sisteme (social și tehnic). Scopul acestui workshop este prezentarea și discutarea principiilor de design socio-tehnic precum și ilustrarea aplicării acestora într-un context organizațional real. În prima parte a workshopului vor fi prezentate originile gândirii socio-tehnice și vor fi detaliate principiile de design. In cea de-a doua parte, participanților li se va oferi un studiu de caz și vor avea oportunitatea să exploreze în grupuri mici modul în care aceste principii de design se pot aplica pentru formarea și managementul unui grup organizational real. Workshopul are caracter interactiv și va oferi șansa participanților de a explora modalități în care designul socio-tehnic poate fi aplicat în contexte organizaționale specifice.

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la acest workshop aici: http://conferinta.apio.ro/?page_id=122

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).


Workshop APIO 2019 Interacțiunea familie – muncă în contextul noilor tehnologii

Formator: Lect. Univ. Dr. Daniela Victoria Zaharia (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi)

Temă: Interacțiunea familie – muncă în contextul noilor tehnologii

Data: 9 Mai 2019

 

Descriere

Provocările legate de gestionarea relației dintre viața familială și cea profesională au devenit mai evidente în ultimele decenii, în contextul în care noile tehnologii au impregnat puternic atât viața profesională cât și cea personală. Având în vedere faptul că tot mai multe persoane resimt dificultăți în gestionarea acestei relații, este importantă atât identificarea factorilor care conduc la apariția conflictului muncă – familie, cât și analiza unor exemple de succes care au condus la un echilibru între muncă și familie sau chiar la situații în care experiența dintr-un domeniu al vieții s-a dovedit benefică pentru celălalt domeniul. Se vor discuta strategii individuale și organizaționale de gestionare a relației dintre muncă și familie, cu exemplificarea unor etape utile în acest proces.

Obiective

  • Delimitarea diferitelor fațete ale interacțiunii dintre viața profesională și viața personală: conflict, echilibru și îmbogățirea
  • Identificarea factorilor care contribuie la apariția conflictului muncă – familie
  • Identificarea factorilor care contribuie la atingerea unui echilibru în relația dintre muncă și familie
  • Construirea unei strategii de îmbunătățire a echilibrului dintre muncă și familie

Workshop APIO 2019 – Analiza de rețea, o metodă de actualitate în explorarea datelor psihologice

Formator: Dr. Marian Popa (Universitatea din Bucuresti)

Temă: Analiza de rețea, o metodă de actualitate în explorarea datelor psihologice

Data: 9 Mai 2019

 

 

Descriere generală

Cunoașterea psihologică se bazează pe modele de interpretare coerentă a varietății cvasi-infinite a manifestărilor psihice (comportamente, trăiri). În prezent, modelul dominant este cel al trăsăturilor (constructe latente, considerate a fi cauza anumitor manifestări specifice, direct observabile). Acest model este susținut statistic de analiza factorială, sub diferitele ei forme.

În ultima vreme se afirmă tot mai mult o orientare nouă, care abordează cunoașterea psihologică din perspectiva rețelei de relații care se stabilesc intre diferite manifestări psihice, independent de structurarea acestora în trăsături determinate prin analiza factorială. Analiza de rețea este instrumentul statistic al acestei abordări.

Obiective teoretice

Workshop-ul își propune familiarizarea cu noțiunile fundamentale ale analizei de rețea și descrierea utilității acestei tehnici în practica și cercetarea psihologică.

Obiective practice

Participanții vor fi dobândi cunoștințe și abilități pentru efectuarea și interpretarea analizei de rețea cu programul JASP (o interfață grafică pentru R).

Metoda      

Workshop-ul se va desfășura pe durata a doua ore, din care 50% vor fi dedicate prezentărilor teoretice și discuțiilor, iar 50% activităților practic aplicative. După prezentarea unui model de analiză, participanții vor efectua unul/două exerciții și vor analiza în grup rezultatele. Va fi utilizată aplicația JASP (descărcabilă gratuit la adresa https://jasp-stats.org/). Participanții vor primi materialul de prezentare, precum și o bibliografie relevantă pentru tema workshop-ului.

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la acest workshop aici: http://conferinta.apio.ro/?page_id=122

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactand organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).


Keynote Speaker Conferința APIO 2019

Keynote speaker: Prof. José M. Peiró

Topic:  

Digitalization and the future of work: Implications for the future of W&O Psychology

Invitatul special din acest an este Prof. José M. Peiró (Universitatea Valencia și membru al Institutului de Cercetare în Psihologia Resurselor Umane, Dezvoltare Organizațională și Calitatea Vieții la Locul de Muncă (IDOCAL)
Rezumat

„Câteva mega-trenduri precum globalizarea, schimbările tehnologie și digitalizarea, schimbările demografice și migrația populațiilor, precum și schimbările în relațiile geopolitice au un impact major asupra muncii și organizațiilor. Mai specific, digitalizarea produce o serie de schimbări în muncă, structura muncii, condițiile de muncă, tipurile de locuri de muncă (gig economy) și relațiile industriale. Este important, în acest context, să analizăm nu numai efectele destructurării locurilor de muncă și crearea altora, dar și transformarea acestora și implicațiile pentru angajați în termeni de calificare și competențe cerute. Aceste schimbări nu sunt legate doar de mecanizare și automatizare dar și de transformările profunde ale profesiilor, ca urmare a dezvoltării Inteligenței Artificiale și a invatarii automate. În prezentarea mea, voi analiza principalele transformări digitale și implicațiile acestora pentru sarcinile de la locul de muncă, pentru locul de muncă, pentru calificările și competențele dobândite. O atenție deosebită va fi acordată transformărilor locurilor de muncă profesionale și schimbărilor produse în condițiile locului de muncă, precum și în relațiile angajat – angajator. În final, voi analiza schimbările care apar în psihologia muncii, organizațională și a personalului. Vor fi identificate provocările și oportunitățile pentru profesia noastră și totodată implicațiile pentru educație și dezvoltarea profesională a psihologului din domeniul psihologiei muncii și organizațională.”

Abstract 

 ”Several mega-trends such as globalization, technological changes and digitalization, demographics and migration changes and also changes in the world geopolitical relations are having important impacts on work and organizations.rtant changes in the jobs, work structure, working conditions, types of jobs (gig economy) and industrial relations. It is important to analyse not only the effects on the jobs destruction and jobs creation but also on the transformation of jobs and the implications for the employees in terms of the qualifications and competencies required. This changes are not just related to mechanization and automatization but also to deep transformations of the professional jobs due to the developments of Artificial Intelligence and learning machines. In my presentation I will analyse the main digital transformations an their implications fot the tasks, jobs, qualification and competencies. Special attention will be paid to the transformation of the professional jobs and also to changes in working conditions, working arrangements and employer-employee relations. Finally, I will analyse the changes that are emerging in the profession of work, organization and personnel Psychology. The challenges and opportunities for our profession will be identified and also their implications for the education and professional development of WOP- Pychologist.”

Descriere invitat
José M. Peiró este Profesor de Psihologie a Muncii și Organizațională la Universitatea Valencia și membru al Institutului de Cercetare în Psihologia Resurselor Umane, Dezvoltare Organizațională și Calitatea Vieții la Locul de Muncă (IDOCAL).
Este cercetător senior la Institutul de Cercetări Economice din Valencia (IVIE) și membru în echipa de dezvoltare a Institutului European de Tehnologie. A fost presedinte al Asociației Internaționale de Psihologie Aplicată, al Asociației Europene de Psihologie a Muncii și Organizațională (EAWOP) și este membru al Societății pentru Psihologie Industrială și Organizațională (SIOP), al Academiei Europene de Psihologie a Sănătății Ocupaționale (EAOHP) și Academia spaniolă de Psihologie. Dr. Peiró  a activat ca editor asociat pentru European Journal of Work and Organizational Psychology (1995-2001) și a fost sau este în echipa editorială pentru Journal of Management, Journal of Occupational and Organizational PsychologyWork and StressHuman Relations, Journal of Occupational Health Psychology.
Cercetările sale vizează mai ales stresul ocupațional și starea de bine la nivel individual și la nivel colectiv. De asemenea, acesta se ocupă de cercetări pe echipe de inovare și antreprenoriat, precum și climat organizațional și cultură organizațională. Totodată, studiază procesele de socializare la locul de muncă și perioada de început a tinerilor pe piața muncii, fenomenul șomajului și supra-calificarea.
Guest description

José M. Peiró is Professor of Work and Organizational (W&O) Psychology at the University of Valencia and member of the Research Institute of Human Resources Psychology, Organizational Development and Quality of Working life (IDOCAL). He is senior researcher of the Economics Research Institute of Valencia (IVIE). He is member of the Development team of the Certified Professional of Climate KIC, European Institute of Technology. He has served as President of the International Association of Applied Psychology and President of the European Association of Work and Organizational Psychology.

          He is Fellow member of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP), the European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) and the Spanish Academy of Psychology. Dr. Peiró served as Associate Editor of the European Journal of Work and Organizational Psychology (1995-2001) and serves or has served as member of the editorial team of a number of scientific journals, Journal of Management, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Work and Stress, Human Relations and Journal of Occupational Health Psychology.
          His research focuses mainly on occupational stress and wellbeing at the individual and collective levels. He also carries on research Entrepreneurship and innovation, team and organizational climate and culture of organizations and on work socialization processes as well as youth labor market entry, unemployment, and over qualification. He has published about 200 articles and book chapters and several books and monographs. He is Doctor Honoris Causa of the University Miguel Hernandez (Elche, Spain) and of the Methodist University of São Paulo. He has been awarded the Aristotle Prize by the European Federation of Psychology Associations (2015), the Advanced International Research and Service Award by the International Council of Psychologists (2013), the Life time award of the European Association of Work and Organizational Psychology (2013) and the ‘José L. Pinillos’ award to the excellence and Innovation in Psychology (2016) by the Psicofundación (Spain).

           Participarea la această prelegerea este disponibilă tuturor participanților înscriși la conferință!

  Informații suplimentare despre cum vă puteți înscrie cu lucrare găsiți aici, în secțiunea înregistrare lucrări: http://conferinta.apio.ro/?page_id=13
  Informații suplimentare despre taxele și creditele conferinței găsiți în secțiunea Credite și taxe: http://conferinta.apio.ro/?page_id=122 

 Înscrierea se face prin comandă aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).

 


Locație Conferinta APIO 2019

Cea de-a XIX -a Ediție a Conferinței Naționale de Psihologie Industrial -Organizațională „Horia D. Pitariu” 2019 va avea loc în incita Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași