Daily Archives: March 2, 2019


Keynote Speaker Conferința APIO 2019

Keynote speaker: Prof. José M. Peiró

Topic:  

Digitalization and the future of work: Implications for the future of W&O Psychology

Invitatul special din acest an este Prof. José M. Peiró (Universitatea Valencia și membru al Institutului de Cercetare în Psihologia Resurselor Umane, Dezvoltare Organizațională și Calitatea Vieții la Locul de Muncă (IDOCAL)
Rezumat

„Câteva mega-trenduri precum globalizarea, schimbările tehnologie și digitalizarea, schimbările demografice și migrația populațiilor, precum și schimbările în relațiile geopolitice au un impact major asupra muncii și organizațiilor. Mai specific, digitalizarea produce o serie de schimbări în muncă, structura muncii, condițiile de muncă, tipurile de locuri de muncă (gig economy) și relațiile industriale. Este important, în acest context, să analizăm nu numai efectele destructurării locurilor de muncă și crearea altora, dar și transformarea acestora și implicațiile pentru angajați în termeni de calificare și competențe cerute. Aceste schimbări nu sunt legate doar de mecanizare și automatizare dar și de transformările profunde ale profesiilor, ca urmare a dezvoltării Inteligenței Artificiale și a invatarii automate. În prezentarea mea, voi analiza principalele transformări digitale și implicațiile acestora pentru sarcinile de la locul de muncă, pentru locul de muncă, pentru calificările și competențele dobândite. O atenție deosebită va fi acordată transformărilor locurilor de muncă profesionale și schimbărilor produse în condițiile locului de muncă, precum și în relațiile angajat – angajator. În final, voi analiza schimbările care apar în psihologia muncii, organizațională și a personalului. Vor fi identificate provocările și oportunitățile pentru profesia noastră și totodată implicațiile pentru educație și dezvoltarea profesională a psihologului din domeniul psihologiei muncii și organizațională.”

Abstract 

 ”Several mega-trends such as globalization, technological changes and digitalization, demographics and migration changes and also changes in the world geopolitical relations are having important impacts on work and organizations.rtant changes in the jobs, work structure, working conditions, types of jobs (gig economy) and industrial relations. It is important to analyse not only the effects on the jobs destruction and jobs creation but also on the transformation of jobs and the implications for the employees in terms of the qualifications and competencies required. This changes are not just related to mechanization and automatization but also to deep transformations of the professional jobs due to the developments of Artificial Intelligence and learning machines. In my presentation I will analyse the main digital transformations an their implications fot the tasks, jobs, qualification and competencies. Special attention will be paid to the transformation of the professional jobs and also to changes in working conditions, working arrangements and employer-employee relations. Finally, I will analyse the changes that are emerging in the profession of work, organization and personnel Psychology. The challenges and opportunities for our profession will be identified and also their implications for the education and professional development of WOP- Pychologist.”

Descriere invitat
José M. Peiró este Profesor de Psihologie a Muncii și Organizațională la Universitatea Valencia și membru al Institutului de Cercetare în Psihologia Resurselor Umane, Dezvoltare Organizațională și Calitatea Vieții la Locul de Muncă (IDOCAL).
Este cercetător senior la Institutul de Cercetări Economice din Valencia (IVIE) și membru în echipa de dezvoltare a Institutului European de Tehnologie. A fost presedinte al Asociației Internaționale de Psihologie Aplicată, al Asociației Europene de Psihologie a Muncii și Organizațională (EAWOP) și este membru al Societății pentru Psihologie Industrială și Organizațională (SIOP), al Academiei Europene de Psihologie a Sănătății Ocupaționale (EAOHP) și Academia spaniolă de Psihologie. Dr. Peiró  a activat ca editor asociat pentru European Journal of Work and Organizational Psychology (1995-2001) și a fost sau este în echipa editorială pentru Journal of Management, Journal of Occupational and Organizational PsychologyWork and StressHuman Relations, Journal of Occupational Health Psychology.
Cercetările sale vizează mai ales stresul ocupațional și starea de bine la nivel individual și la nivel colectiv. De asemenea, acesta se ocupă de cercetări pe echipe de inovare și antreprenoriat, precum și climat organizațional și cultură organizațională. Totodată, studiază procesele de socializare la locul de muncă și perioada de început a tinerilor pe piața muncii, fenomenul șomajului și supra-calificarea.
Guest description

José M. Peiró is Professor of Work and Organizational (W&O) Psychology at the University of Valencia and member of the Research Institute of Human Resources Psychology, Organizational Development and Quality of Working life (IDOCAL). He is senior researcher of the Economics Research Institute of Valencia (IVIE). He is member of the Development team of the Certified Professional of Climate KIC, European Institute of Technology. He has served as President of the International Association of Applied Psychology and President of the European Association of Work and Organizational Psychology.

          He is Fellow member of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP), the European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) and the Spanish Academy of Psychology. Dr. Peiró served as Associate Editor of the European Journal of Work and Organizational Psychology (1995-2001) and serves or has served as member of the editorial team of a number of scientific journals, Journal of Management, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Work and Stress, Human Relations and Journal of Occupational Health Psychology.
          His research focuses mainly on occupational stress and wellbeing at the individual and collective levels. He also carries on research Entrepreneurship and innovation, team and organizational climate and culture of organizations and on work socialization processes as well as youth labor market entry, unemployment, and over qualification. He has published about 200 articles and book chapters and several books and monographs. He is Doctor Honoris Causa of the University Miguel Hernandez (Elche, Spain) and of the Methodist University of São Paulo. He has been awarded the Aristotle Prize by the European Federation of Psychology Associations (2015), the Advanced International Research and Service Award by the International Council of Psychologists (2013), the Life time award of the European Association of Work and Organizational Psychology (2013) and the ‘José L. Pinillos’ award to the excellence and Innovation in Psychology (2016) by the Psicofundación (Spain).

           Participarea la această prelegerea este disponibilă tuturor participanților înscriși la conferință!

  Informații suplimentare despre cum vă puteți înscrie cu lucrare găsiți aici, în secțiunea înregistrare lucrări: http://conferinta.apio.ro/?page_id=13
  Informații suplimentare despre taxele și creditele conferinței găsiți în secțiunea Credite și taxe: http://conferinta.apio.ro/?page_id=122 

 Înscrierea se face prin comandă aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).