Daily Archives: March 11, 2019


Workshop APIO 2019 – Analiza de rețea, o metodă de actualitate în explorarea datelor psihologice

Formator: Dr. Marian Popa (Universitatea din Bucuresti)

Temă: Analiza de rețea, o metodă de actualitate în explorarea datelor psihologice

Data: 9 Mai 2019

 

 

Descriere generală

Cunoașterea psihologică se bazează pe modele de interpretare coerentă a varietății cvasi-infinite a manifestărilor psihice (comportamente, trăiri). În prezent, modelul dominant este cel al trăsăturilor (constructe latente, considerate a fi cauza anumitor manifestări specifice, direct observabile). Acest model este susținut statistic de analiza factorială, sub diferitele ei forme.

În ultima vreme se afirmă tot mai mult o orientare nouă, care abordează cunoașterea psihologică din perspectiva rețelei de relații care se stabilesc intre diferite manifestări psihice, independent de structurarea acestora în trăsături determinate prin analiza factorială. Analiza de rețea este instrumentul statistic al acestei abordări.

Obiective teoretice

Workshop-ul își propune familiarizarea cu noțiunile fundamentale ale analizei de rețea și descrierea utilității acestei tehnici în practica și cercetarea psihologică.

Obiective practice

Participanții vor fi dobândi cunoștințe și abilități pentru efectuarea și interpretarea analizei de rețea cu programul JASP (o interfață grafică pentru R).

Metoda      

Workshop-ul se va desfășura pe durata a doua ore, din care 50% vor fi dedicate prezentărilor teoretice și discuțiilor, iar 50% activităților practic aplicative. După prezentarea unui model de analiză, participanții vor efectua unul/două exerciții și vor analiza în grup rezultatele. Va fi utilizată aplicația JASP (descărcabilă gratuit la adresa https://jasp-stats.org/). Participanții vor primi materialul de prezentare, precum și o bibliografie relevantă pentru tema workshop-ului.

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la acest workshop aici: http://conferinta.apio.ro/?page_id=122

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactand organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).