Înregistrarea lucrărilor conferinței


Vă mulțumim pentru intenția de a vă înscrie la Conferința APIO 2019.

Pentru a putea înscrie o lucrare individuală (prezentare orală sau poster), vă rugăm să completați formularele de înscriere și să le trimiteți pe adresa conferinta@apio.ro.

 • NOUTĂŢI! Prelungirea termenului de înscriere lucrări până pe data de 12.04.2019, ora 23:59.
 • Chiar dacă au fost acceptate, lucrările nu vor fi incluse în programul Conferinței dacă autorii nu sunt înscriși ca participanți (incluzând achitarea taxei de participare).
 • Pentru lucrările care au mai mult de un autor este necesară înscrierea ca participant a cel puțin a unuia dintre autori.
 • Creditele se vor acorda doar pentru autorii înscriși ca participanți.
 • Programul conferinței va cuprinde workshop-uri, prezentările invitaților speciali, symposium, comunicări orale.

Vă invităm să vă înscrieți cu lucrare la una dintre următoarele tipuri de secțiuni:

 • comunicări orale (cercetări în curs de desfășurare/work in progress, modele de bune practici din domeniul resurse umane);
 • comunicări orale (cercetări finalizate);
 • postere

Ghid general pentru toate tipurile de înscrieri

 • Toate formularele depuse vor fi analizate de către 2 specialiști (referenți);
 • Toate formularele înscrise vor fi acceptate numai prin intermediul acestui site;
 • Toate detaliile despre lucrări trebuie să fie exacte, deoarece acestea vor fi trimise către Comitetul de Organizare, urmând a fi copiate direct în manualul conferinței;
 • Decizia de acceptare sau neacceptare a unei lucrări se va lua de către Comitetului Științific;
 • Toate înscrierile vor fi analizate și clasificate în funcție de următoarele criterii:
  • semnificația prezentărilor;
  • relevanța conținutului pentru audiență.
 • Toți prezentatorii și participanții, trebuie să se înregistreze și să achite taxa pentru a participa la Conferință. Chiar dacă au fost acceptate de către Comitetul Științific, lucrările nu vor fi prezentate dacă nu sunt îndeplinite formalitățile de înregistrare;
 • Acceptarea unei cereri nu implică finanțare la înregistrare, costuri de transport, cazare sau alte costuri suportate de către organizatorii Conferinței;
 • O înscriere care nu aderă la aceste reglementări poate fi respinsă;
 • Responsabilitatea pentru acuratețea înregistrării revine în exclusivitate autorului;
 • În fiecare sală va exista un laptop și un videoproiector, necesare susținerii lucrărilor .

Statutul de membru

Nu este necesar să fiți membru al Asociației de Psihologie Industrială și Organizaționala (APIO) pentru a efectua o propunere de prezentare a unei lucrări la Conferința APIO 2018.

 

Modele pentru inscriere lucrari

 

Model de format pentru înregistrarea lucrării (prezentare orală – cercetări finalizate) Model de format pentru înregistrarea lucrării (prezentare orală – cercetări în curs de desfășurare/work in progress)