Parteneri


Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (F.P.S.E) a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii „Al. I. Cuza”. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu. Munca sa va fi continuată de Titu Maiorescu, care va ţine două cicluri de prelegeri sub titlul Cercetări psihologice.

Catedra de pedagogie, înfiinţată după 1878, a fost ocupată mai întâi de Constantin Dimitrescu (1878 – 1885) iar apoi, pentru o perioadă mai lungă de timp, de unul dintre marile nume ale ştiinţelor educaţiei din România, I. Găvănescu (între 1888-1932). Acesta a fost urmat de Ştefan Bârsănescu, între 1895 – 1965.

La sfârşitul secolului al XIX – lea catedra de psihologie a Universităţii „Al. I. Cuza” a fost ocupată de Constantin Leonardescu, dar dezvoltarea principală a învăţământului universitar ieşean de psihologie este legată de numele lui Mihai Ralea şi Vasile Pavelcu. O atenţie specială o merită Eduard Gruber, doctor în psihologie la Wundt, care a înfiinţat la Iaşi primul laborator de psihologie experimentală din ţară în 1893.

În perioada postbelică, comunistă, învăţământul universitar de psihologie a avut de suferit, fiind considerat „retrograd”, „inutil” sau chiar „subversiv”, ajungându-se chiar la desfiinţarea secţiilor cu profil psihologic pentru o perioadă de circa 20 ani. În tot acest timp, cadrele didactice ale catedrelor de psihologie şi de pedagogie au reuşit să menţină la un nivel ridicat activitatea lor didactică şi de cercetare ştiinţifică. (Re)înfiinţarea în cadrul facultăţii de Filosofie a secţiilor de psihologie şi pedagogie la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi după revoluţia anticomunistă din decembrie 1989 apare ca un act de dreptate. Puţin surprinzător, chiar şi pentru cei mai fervenţi susţinători, aceste profiluri au cunoscut un succes enorm în rândul tinerilor (la concursul de admitere în facultate s-a ajuns la o concurenţa de 20 de candidaţi pe loc) dovadă a necesităţii lor. În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Perioada de după 1989 este caracterizată de deschiderea către mediile academice şi ştiinţifice occidentale (numeroase relaţii de parteneriat cu universităţi din comunitatea europeană şi Statele Unite). Modelul de organizare anterior, de tip sovietic, a fost înlocuit treptat de un sistem mai flexibil, dovadă fiind introducerea sistemului de credite şi înfiinţarea celor trei secţii de studii postuniversitare precum şi introducerea învăţământului de colegiu.

După ce a trebuit să depăşească dificultăţile atât cele datorate sancţiunilor politice anterioare anului 1989 cât şi cele legate de o reorganizare într-un timp foarte redus, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei îşi înfruntă acum viitorul.

 

Mai multe detalii despre facultate aici: https://www.psih.uaic.ro/

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași

Însumând fonduri care au făcut parte din fostele biblioteci ale Academiilor domneşti (cea mai veche, de pe la 1640, fiinţând la Mănăstirea Trei Ierarhi), actuala Bibliotecă Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi se bucură de continuitate şi stabilitate începând cu anul 1835, ca Bibliotecă a Academiei Mihăilene, schimbându-şi în timp doar denumirea: Biblioteca Universităţii, Biblioteca „Ulpia”, Biblioteca Centrală.

În cursul unei neîntrerupte evoluţii de peste un secol şi jumătate, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” a fost nevoită să-şi închidă în mai multe rânduri porţile, fie din pricina lipsei de spaţiu (în 1859), fie a cutremurului din 1940 sau a războiului (în 1944), a avut fondurile de publicaţii risipite sau reduse de calamităţi (în cele două războaie mondiale, în timpul crizei economice din 1929-1932, în incendiul din martie 1932). În 1860, prin înfiinţarea la Iaşi a primei universităţi din ţară, din bibliotecă a Academiei Mihăilene devine Bibliotecă Universitară, apoi Centrală şi Publică în 1864, din nou Universitară în 1916.

A funcţionat în clădirea Academiei Mihăilene (astăzi distrusă, între 1835-1860), în Universitatea veche (actuala Universitate de Medicină şi Farmacie, până în 1897), în Universitatea nouă (actualmente sală de studiu a Bibliotecii Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”), pentru ca după al doilea război mondial să se mute în clădirea Bibliotecii Fundaţiunii „Regele Ferdinand I”, ale cărei fonduri le înglobează.

Aceasta din urmă a fost construită între anii 1930-1934 de inginerul Emil Prager, după planurile arhitectului Constantin Jotzu. Interiorul acestui edificiu este lucrat în marmură de Carrara şi mozaic veneţian, iar exteriorul este împodobit cu impresionante coloane în stil ionic, pilaştri neodorici, mici frontoane triunghiulare şi medalioane cu personalităţi marcante ale culturii naţionale.

Inestimabilele manuscrise, incunabule, cărţi vechi şi rare, unele purtând semnături ilustre (B.P. Hasdeu, M. Eminescu – care au fost şi directori ai instituţiei, I. Creangă, Şt. Procopiu ş.a.), provin în principal din biblioteci mănăstireşti şi particulare (C. Hurmuzachi, B.P. Hasdeu, Mihail Sturdza, L. Steege, V. Adamachi, Titu Maiorescu, Paul de Gore, Iorgu Iordan etc.), care au intrat în patrimoniul nostru conform legii, prin donaţii sau cumpărătură.

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” înseamnă tradiţie şi continuitate, un centru activ de informare, educaţie multilaterală şi valorificare a unui inestimabil tezaur.

Mai multe detalii despre bibliotecă aici: http://www.bcu-iasi.ro/

 

 

           SHL Talent Assessment and Development Solutions

SHL Talent Management Solutions is present in Romania, Bulgaria and Serbia since 2012. Their assessment solutions are based upon over 30 years of research and development and cover all three major directions of the assessment process: talent acquisition, talent mobility and talent analytics.

They are experts in assessment and development centre implementation, being the only company in Romania delivering assessment centers aligned to the International Taskforce for Assessment Operations Guidelines (2012).

They have a 1000+ product portfolio consisting of measures designed to capture a wide range of assessment areas: abilities, preferences, competencies, attitudes, skills, knowledge, personality and motivation. These tools have been used extensively internationally and locally in various talent assessment and talent development programs.

SHL Talent Development blend together three worlds that influence and complete each other – HR, Business and Psychology – each of them represented by some of the most experienced and best-known specialists. Their cross-functional perspective is carefully crafted to help and guide HR professionals through scientific insights translated into business practices that deliver results. Together they aim to be the best HR advisors on the Romanian market. This is their ambitious mission and they assume it with great responsibility and passion, grounded on a strong science driven background.

Mai multe detalii despre SHL Talent Assessment and Development Solutions aici: http://shl.ro/

 

 

                                             TestCentral


Editorul de teste psihologice științifice din România

TestCentral este editorul de teste psihologice științifice care oferă psihologilor români acces la cele mai puternice teste și instrumente psihometrice din lume.

Pentru că idealul de excelență în măsurarea psihologică a devenit ”obsesia” noastră compulsivă, ne-am asumat încă din anul 2002 obiectivul de a adapta și dezvolta doar instrumente profesioniste. Contribuim astfel la progresul și alinierea psihologiei române la standardele internaționale și suntem partenerul de încredere al tuturor specialiștilor care își doresc rezultate consistente din punct de vedere psihometric.

Știm că misiunea ta este una dificilă și plină de provocări. De aceea misiunea noastră este să te sprijinim: îți oferim cele mai prestigioase instrumente pentru ca tu să-ți poți desfășura activitatea la standarde internaționale.

Credem că știința pusă în slujba practicii are puterea de a construi treptat o societate mai sănătoasă. Și ne străduim să demonstrăm respectul față de statutul tău, de psiholog sau de specialist HR, prin produse care îți permit să alegi  alternativa ideală pentru fiecare client.

Pentru a asigura utilizarea celor mai bune practici în testare și evaluare, TestCentral promovează și urmează îndeaproape standardele International Test Commission (ITC) și American Psychological Association (APA), și este de asemenea membru al European Test Publishers Group (ETPG). Amintește-ți că testele pot fi create oricând, dar standardizarea lor cu rigurozitate este o problemă solicitantă. TestCentral urmează însă cele mai înalte standarde, de aceea poți integra instrumentele noastre  în cadrul inițiativelor tale fără a te îngrijora de fidelitatea și validitatea rezultatelor obținute.

Mai multe detalii despre TestCentral aici: www.testcentral.ro