Workshop-uri APIO 2019


WORKSHOP 1

Formator: Dr. Marian Popa (Universitatea din București)

Temă: Analiza de rețea, o metodă de actualitate în explorarea datelor psihologice

Data: 9 Mai 2019

 

Descriere generală

Cunoașterea psihologică se bazează pe modele de interpretare coerentă a varietății cvasi-infinite a manifestărilor psihice (comportamente, trăiri). În prezent, modelul dominant este cel al trăsăturilor (constructe latente, considerate a fi cauza anumitor manifestări specifice, direct observabile). Acest model este susținut statistic de analiza factorială, sub diferitele ei forme.

În ultima vreme se afirmă tot mai mult o orientare nouă, care abordează cunoașterea psihologică din perspectiva rețelei de relații care se stabilesc intre diferite manifestări psihice, independent de structurarea acestora în trăsături determinate prin analiza factorială. Analiza de rețea este instrumentul statistic al acestei abordări.

Obiective teoretice

Workshop-ul își propune familiarizarea cu noțiunile fundamentale ale analizei de rețea și descrierea utilității acestei tehnici în practica și cercetarea psihologică.

Obiective practice

Participanții vor fi dobândi cunoștințe și abilități pentru efectuarea și interpretarea analizei de rețea cu programul JASP (o interfață grafică pentru R).

Metoda      

Workshop-ul se va desfășura pe durata a doua ore, din care 50% vor fi dedicate prezentărilor teoretice și discuțiilor, iar 50% activităților practic aplicative. După prezentarea unui model de analiză, participanții vor efectua unul/două exerciții și vor analiza în grup rezultatele. Va fi utilizată aplicația JASP (descărcabilă gratuit la adresa https://jasp-stats.org/). Participanții vor primi materialul de prezentare, precum și o bibliografie relevantă pentru tema workshop-ului.

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la aceste workshop-uri aici.

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).

WORKSHOP 2

Formator: Lect. Univ. Dr. Daniela Victoria Zaharia (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi)

Temă: Interacțiunea familie – muncă în contextul noilor tehnologii

Data: 9 Mai 2019

Descriere generală

Provocările legate de gestionarea relației dintre viața familială și cea profesională au devenit mai evidente în ultimele decenii, în contextul în care noile tehnologii au impregnat puternic atât viața profesională cât și cea personală. Având în vedere faptul că tot mai multe persoane resimt dificultăți în gestionarea acestei relații, este importantă atât identificarea factorilor care conduc la apariția conflictului muncă – familie, cât și analiza unor exemple de succes care au condus la un echilibru între muncă și familie sau chiar la situații în care experiența dintr-un domeniu al vieții s-a dovedit benefică pentru celălalt domeniul. Se vor discuta strategii individuale și organizaționale de gestionare a relației dintre muncă și familie, cu exemplificarea unor etape utile în acest proces.

Obiective

 • Delimitarea diferitelor fațete ale interacțiunii dintre viața profesională și viața personală: conflict, echilibru și îmbogățirea
 • Identificarea factorilor care contribuie la apariția conflictului muncă – familie
 • Identificarea factorilor care contribuie la atingerea unui echilibru în relația dintre muncă și familie
 • Construirea unei strategii de îmbunătățire a echilibrului dintre muncă și familie

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la aceste workshop-uri aici.

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).

WORKSHOP 3

Formator: Dr. Psiholog Clinician Iuliana Zavadovschi, Conf. Univ. Dr. Camelia Soponaru, Dr. Cristina Maria Bostan  (Spitalul Clinic Militar de Urgență Iași & Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași)

Temă: Gestionarea incidentelor critice psihosociale – intervenții la nivel individual și organizațional

Data: 9 Mai 2019

Descriere generală

Gestionarea atât la nivel individual cât şi la nivel organizaţional a efectelor şi consecinţelor incidentelor critice psihosociale minore şi majore a devenit vitală în ultimii ani, punându-se accent atât pe nevoia de a pregăti anticipativ (prevenţie) specialişti (ex. personal medical de orice nivel, psihologi, persoane cu responsabilităţi de conducere sau coordonare echipe) care lucrează în mod direct cu victimele cât şi de a oferi modele de intervenţie  care pot ajuta pe aceştia să se organizeze eficient pentru întâmpinarea unui astfel de incident şi de a oferi soluţii viabile pe termen scurt şi lung pentru recuperarea tuturor celor implicaţi.

Workshop-ul este conceput pentru a informa, instrui și dezvolta competențele personalului din organizații, cu precădere personal medical, psihologi, lideri sau coordonatori de echipă pentru a dobândi abilități de mobilizare, integrare și colaborare pentru intervenție în caz de criză în incidente psihosociale minore și majore.

Obiective

 • definirea conceptului de incident psiho-social şi consecințele psiho-sociale
 • identificarea nevoilor psiho-sociale ale victimelor şi mecanismele de apărare ale victimelor
 • identificare şi recunoaştere a unor vulnerabilități şi factori de risc traumatizanți
 • strategii de intervenție psiho-sociala (intervenția în timp, principii de bază, rezistența, toleranța, conversia)
 • prevenția și intervenția riscului de dezvoltare a tulburării de stres posttraumatic și alte probleme clinice de natură afectivă;
 • dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă și în concordanță cu valorile și misiunile specifice unei organizaţii;
 • o informare despre metodologiile de gestionare a incidentelor psiho-sociale disponibile
 • dezvoltarea capacității organizaționale de a gestiona eficient incidente critice psiho-sociale
 • construirea unui model de prevenție și intervenție centrat atât pe organizație, cât și pe persoanele implicate în gestionarea incidentelor critice.
 • specificul functiilor comunicarii in pregatirea pentru incidente critice psihosociale si eficientizarea comunicarii in echipa, particularităţi ale persoanei aflate în criză
 • strategii de comunicare pentru intervenţie – flexibilizarea dimensiunii temporale, identificarea barierelor de comunicare, colaborarea şi validarea interpersonală în echipă,
 • gestionarea echipei în situații critice: luarea deciziilor și încrederea la nivelul echipei, identificarea propriilor valori în situaţii de responsabilitate sau roluri de lider, identificarea propriilor limite în situaţii de conducere
WORKSHOP 4

Formator: Prof. Univ. Dr. Petru Curșeu (Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Temă:   Elemente de design socio-tehnic

Data: 11 Mai 2019

 Descriere generală

Sistemul de design socio-tehnic este unul dintre cele mai cunoscute cadre prescriptive pentru formarea și schimbarea organizațiilor. Sistemul de design socio-tehnic este introdus în anii 50 la Institutul Tavistock de Eric Trist și ulterior preluat de școlile americane, prin William F. Whyte și Lou Davis. Conform acestui cadru conceptual funcționarea organizațiilor și grupurilor organizaționale este determinată de interacțiunea dintre două subsisteme: sistemul social – compus din membrii organizației și grupurile din care aceștia fac parte și relațiile care se stabilesc între acestea și sistemul tehnic care cuprinde procesele, sarcinile specifice și utilarea tehnologică prin care grupul sau organizația transformă resursele de care dispune în rezultate specifice. Principiile de design socio-tehnic prescriu organizarea activităților de muncă prin sincronizarea funcționării celor două sisteme (social și tehnic). Scopul acestui workshop este prezentarea și discutarea principiilor de design socio-tehnic precum și ilustrarea aplicării acestora într-un context organizațional real. În prima parte a workshopului vor fi prezentate originile gândirii socio-tehnice și vor fi detaliate principiile de design. In cea de-a doua parte, participanților li se va oferi un studiu de caz și vor avea oportunitatea să exploreze în grupuri mici modul în care aceste principii de design se pot aplica pentru formarea și managementul unui grup organizational real. Workshopul are caracter interactiv și va oferi șansa participanților de a explora modalități în care designul socio-tehnic poate fi aplicat în contexte organizaționale specifice.

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la aceste workshop-uri aici.

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).

 

WORKSHOP 5

Formator: Lect. Univ. Dr. Lavinia Țânculescu (Univ. Hyperion, Facultatea de Psihologie, SNSPA București) & Senior Manager Oana Munteanu (PricewaterhouseCoopers)

Temă:  Competențe digitale și soluții dedicate angajaților în era digitalizării rapide

Data: 9 Mai 2019

Descriere generală

Digitalizarea se află printre prioritățile celor mai mari companii din lume, la momentul actual. Acest proces impune nu doar schimbări în domeniul tehnologiei, ci și a setului de abilități necesare angajaților pentru a deveni mai agili, mai centrați pe analiza de date, mai interesați de clientul final și mai inovativi.

Obiective

 • Conștientizarea celor mai importante și dificile arii ce conduc la transformarea într-un utilizator eficient în aria digitală.
 • Prezentarea unei soluții de evaluare a competențelor digitale care va cuprinde:
  • Evaluarea nivelului actual pentru un set de competențe digitale pentru a înțelege punctele forte și ariile de îmbunătățire
  • Alegerea unui plan de învățare dedicat, desenat după politica pașilor mici
  • Monitorizarea progresului prin urmărirea așa-numitului „fitness score
 • Înțelegerea modului în care se poate calcula indicele de maturitate digitală nu doar pentru angajați, ci și pentru companie.
 • Derularea unei mini-evaluări a competențelor digitale pe baza chestionarului dezvoltat de partenerii de la compania de audit și consultanță, PwC.
 • Creionarea unui plan de dezvoltare a competențelor digitale, pe marginea rezultatelor obținute în urma aplicării chestionarului PwC.

Discutarea unor soluții potrivite pentru era digitală, propuse prin programe de tip Mass-Career Customization (MCC), de companii globale, angajaților lor, ca parte din creșterea EVP (Employee Value Proposition)

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la aceste workshop-uri aici.

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).

WORKSHOP 6

Formator: Dr. Cornel L. Mincu (Universitatea din București)

Temă:  Mindfulness în organizații: tehnici de reducere a stresului profesional

Data: 9 Mai 2019

Descriere generală

Este cunoscut faptul că organizațiile sunt tot mai mult interesate nu doar de creșterea productivității muncii, ci și de starea de sănătate a angajaților, de dezvoltarea lor personală, în general, de creșterea calității vieții acestora. Preocupările organizațiilor pentru calitatea resurselor umane se reflectă,  printre altele, în asigurarea unor programe de formare continuă, în realizarea unor activități de optimizare a climatului organizațional, dar și în  introducerea unor programe speciale de prevenire şi reducere a stresului profesional.

Mindfulness este una dintre cele mai în eficiente tehnici evidence based de reducere a stresului profesional şi de creștere a calității vieții omului modern, tehnică implementată deja sub forma de corporate mindfulness în companii precum Apple, Google, Nike, etc. pentru beneficiile dovedite de cercetările științifice. În cadrul acestui workshop ne propunem să evidențiem unele aspecte teoretice generale privind originea si dezvoltarea tehnicilor de mindfulness, vom clarifica noțiunile de prezență şi mindfulness din perspectiva modelului scientist practitioner, vom evidenția unele repere de ordin metodologic: măsurarea mindfulness-ului dispozițional, obiectivarea activității bioelectrice cerebrale din timpul meditaţiei de tip mindfulness (demonstrație) prin vizualizarea, monitorizarea şi reglarea activităților mentale în timp real cu ajutorul unei tehnologii wireless de tip Brain Activity Map. De asemenea, vor fi  indicate unele modalități de integrare a tehnicilor de mindfulness (cognitiv şi emoţional), în intervenţiile de reducere a stresului profesional.

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la aceste workshop-uri aici.

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).

WORKSHOP 7

Formator: Cătălin Tașcă & Lect. Univ. Dr. Cristian Opariuc-Dan (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi & Facultatea de Drept și Științe Administrative de la Universitatea „Ovidius” din Constanța)

Temă:  Tehnici orientale de optimizare a eficienței la locul de muncă

Data: 9 Mai 2019

Descriere generală

Un mediu organizațional dinamic implică de cele mai multe ori responsabilități, decizii rapide, lucru sub presiune, termene scurte, elemente care se constituie invariabil în factori de stres, cu efecte nocive pe termen mediu și lung, favorizând apariția surmenajului profesional și reducând în mod semnificativ randamentul profesional. Scăpat de sub control, surmenajul, împreună sedentarismul determinat de unele tipuri de activități, contribuie la apariția și dezvoltarea tulburărilor de natură psiho-somatică, uzând prematur organismul, distrugând echilibrul psiho-fizic și afectând relațiile sociale.

Beneficiind de o rafinare și de o maturizare rezultate în urma unei experiențe de peste 2000 de ani, tehnicile chinezești de control mental, de meditație și de optimizare funcțională (fizică și psihică) au în prezent o notorietate și o popularitate ce nu pot fi puse în discuție. În cadrul acestui atelier nu vom trata doar la modul teoretic studiile și cercetările care arată indubitabil îmbunătățirea stării de sănătate și reducerea semnificativă a costurilor tratamentelor ca urmare a intervențiilor de tip „mind-body”, ci le vom și aplica, experimentând în mod direct efectele.

Obiective

 • Prezentarea argumentelor științifice care susțin tehnicile orientale de meditație și relaxare de tip „mind-body” și înțelegerea efectelor acestor asupra fizicului și psihicului.
 • Învățarea unor procedee specifice de meditație și relaxare în vederea detensionării psihice, eliminării oboselii și a recuperării rapide ca capacității de concentrare.
 • Învățarea unor tehnici specifice de recuperare neuro-musculară, practicabile la birou individual sau cu un coleg și care conduc la eliminarea efectelor sedentarismului și la apariția stării de bine (wellbeing).

 Structura și durata activităților

 1. O analiză sistematică a cunoașterii științifice privind impactul tehnicilor de meditație, Qigong și Taijiquan asupra sănătății și a stării de bine
 2. Tehnici și procedee de relaxare, eliminare a stresului și recuperare a capacității de concentrare derivate din meditația budistă
 3. Tehnici și procedee dinamice de recuperare neuro-musculară, relaxare și crearea stării de bine derivate din Qigong și Taijiquan

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la aceste workshop-uri aici.

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).

WORKSHOP 8

Formator: George Gunnesch-Luca (University of Erlangen-Nuremberg)

Temă:  Documente dinamice cu Rmarkdown, papaja si Knitr

Data: 11 Mai 2019

 

Descriere generală

Acest workshop oferă studenţilor şi cercetătorilor o introducere în creearea documentelor dinamice cu RMarkdown, papaja si Knitr. Documentele dinamice conţin simultan cod R şi proza ştiinţifică şi sunt de folos în pregătirea publicaţiilor, pentru colaborare, pentru proiecte mai mici sau mai mari (lucrări de masterat/ doctorat), sau în general pentru documentarea în detaliu a procesului ştiinţific. Ne vom concentra pe elementele de bază, introducerea de text, cod, creearea de tabele, figuri şi imagini sau a elementelor bibliografice. O minimă experienţă cu R, RStudio este de dorit, dar şi cei neiniţiaţi sunt bineveniţi.

Keywords: pandoc, r markdown, knitr, papaja

Cui i se adresează, cerinţe:

1. Workshopul este adresat tuturor ce efectuează analiza cantitativă a datelor în mod regulat, incluzând studenţi, cercetători, cadre didactice. O minima experienţă in R este de recomandat.

2. Participanţii sunt rugaţi să aducă un laptop (fără tablete) împreună cu un cablu de alimentare, răbdare şi cafea. Sistemele de operare pot fi Windows, OSx-(Mac) sau Linux.

Program (provizoriu)

1. Introducere • De ce documente dinamice? De ce R, RMarkdown si Knitr?

2. Fundamente • Documente dinamice • Sintaxa RMarkdown • Combinatia R + RMarkdown

3. Tabele, Figuri, Imagini

4. Introducerea elementelor bibliografice

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la aceste workshop-uri aici.

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).