Workshop-uri APIO 2019


WORKSHOP 1

Formator: Dr. Marian Popa (Universitatea din București)

Temă: Analiza de rețea, o metodă de actualitate în explorarea datelor psihologice

Data: 9 Mai 2019

 

Descriere generală

Cunoașterea psihologică se bazează pe modele de interpretare coerentă a varietății cvasi-infinite a manifestărilor psihice (comportamente, trăiri). În prezent, modelul dominant este cel al trăsăturilor (constructe latente, considerate a fi cauza anumitor manifestări specifice, direct observabile). Acest model este susținut statistic de analiza factorială, sub diferitele ei forme.

În ultima vreme se afirmă tot mai mult o orientare nouă, care abordează cunoașterea psihologică din perspectiva rețelei de relații care se stabilesc intre diferite manifestări psihice, independent de structurarea acestora în trăsături determinate prin analiza factorială. Analiza de rețea este instrumentul statistic al acestei abordări.

Obiective teoretice

Workshop-ul își propune familiarizarea cu noțiunile fundamentale ale analizei de rețea și descrierea utilității acestei tehnici în practica și cercetarea psihologică.

Obiective practice

Participanții vor fi dobândi cunoștințe și abilități pentru efectuarea și interpretarea analizei de rețea cu programul JASP (o interfață grafică pentru R).

Metoda      

Workshop-ul se va desfășura pe durata a doua ore, din care 50% vor fi dedicate prezentărilor teoretice și discuțiilor, iar 50% activităților practic aplicative. După prezentarea unui model de analiză, participanții vor efectua unul/două exerciții și vor analiza în grup rezultatele. Va fi utilizată aplicația JASP (descărcabilă gratuit la adresa https://jasp-stats.org/). Participanții vor primi materialul de prezentare, precum și o bibliografie relevantă pentru tema workshop-ului.

 

WORKSHOP 2

Formator: Lect. Univ. Dr. Daniela Victoria Zaharia (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi)

Temă: Interacțiunea familie – muncă în contextul noilor tehnologii

Data: 9 Mai 2019

 

Descriere

Provocările legate de gestionarea relației dintre viața familială și cea profesională au devenit mai evidente în ultimele decenii, în contextul în care noile tehnologii au impregnat puternic atât viața profesională cât și cea personală. Având în vedere faptul că tot mai multe persoane resimt dificultăți în gestionarea acestei relații, este importantă atât identificarea factorilor care conduc la apariția conflictului muncă – familie, cât și analiza unor exemple de succes care au condus la un echilibru între muncă și familie sau chiar la situații în care experiența dintr-un domeniu al vieții s-a dovedit benefică pentru celălalt domeniul. Se vor discuta strategii individuale și organizaționale de gestionare a relației dintre muncă și familie, cu exemplificarea unor etape utile în acest proces.

Obiective

 • Delimitarea diferitelor fațete ale interacțiunii dintre viața profesională și viața personală: conflict, echilibru și îmbogățirea
 • Identificarea factorilor care contribuie la apariția conflictului muncă – familie
 • Identificarea factorilor care contribuie la atingerea unui echilibru în relația dintre muncă și familie
 • Construirea unei strategii de îmbunătățire a echilibrului dintre muncă și familie
WORKSHOP 3

Formator: Conf. Univ. Dr. Camelia Soponaru, Dr. Psiholog Clinician Iuliana Zavadovschi, Dr. Cristina Maria Bostan  (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi & Spitalul Clinic Militar de Urgență Iași)

Temă: Gestionarea incidentelor critice psihosociale – intervenții la nivel individual și organizațional

Data: 9 Mai 2019

Descriere

Gestionarea atât la nivel individual cât şi la nivel organizaţional a efectelor şi consecinţelor incidentelor critice psihosociale minore şi majore a devenit vitală în ultimii ani, punându-se accent atât pe nevoia de a pregăti anticipativ (prevenţie) specialişti (ex. personal medical de orice nivel, psihologi, persoane cu responsabilităţi de conducere sau coordonare echipe) care lucrează în mod direct cu victimele cât şi de a oferi modele de intervenţie  care pot ajuta pe aceştia să se organizeze eficient pentru întâmpinarea unui astfel de incident şi de a oferi soluţii viabile pe termen scurt şi lung pentru recuperarea tuturor celor implicaţi.

Workshop-ul este conceput pentru a informa, instrui și dezvolta competențele personalului din organizații, cu precădere personal medical, psihologi, lideri sau coordonatori de echipă pentru a dobândi abilități de mobilizare, integrare și colaborare pentru intervenție în caz de criză în incidente psihosociale minore și majore.

Obiective

 • definirea conceptului de incident psiho-social şi consecințele psiho-sociale
 • identificarea nevoilor psiho-sociale ale victimelor şi mecanismele de apărare ale victimelor
 • identificare şi recunoaştere a unor vulnerabilități şi factori de risc traumatizanți
 • strategii de intervenție psiho-sociala (intervenția în timp, principii de bază, rezistența, toleranța, conversia)
 • prevenția și intervenția riscului de dezvoltare a tulburării de stres posttraumatic și alte probleme clinice de natură afectivă;
 • dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă și în concordanță cu valorile și misiunile specifice unei organizaţii;
 • o informare despre metodologiile de gestionare a incidentelor psiho-sociale disponibile
 • dezvoltarea capacității organizaționale de a gestiona eficient incidente critice psiho-sociale
 • construirea unui model de prevenție și intervenție centrat atât pe organizație, cât și pe persoanele implicate în gestionarea incidentelor critice.
 • specificul functiilor comunicarii in pregatirea pentru incidente critice psihosociale si eficientizarea comunicarii in echipa, particularităţi ale persoanei aflate în criză
 • strategii de comunicare pentru intervenţie – flexibilizarea dimensiunii temporale, identificarea barierelor de comunicare, colaborarea şi validarea interpersonală în echipă,
 • gestionarea echipei în situații critice: luarea deciziilor și încrederea la nivelul echipei, identificarea propriilor valori în situaţii de responsabilitate sau roluri de lider, identificarea propriilor limite în situaţii de conducere
WORKSHOP 4

Formator: Prof. Univ. Dr. Petru Curșeu (Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Temă:   Elemente de design socio-tehnic

Data: 10 Mai 2019

 Descriere

Sistemul de design socio-tehnic este unul dintre cele mai cunoscute cadre prescriptive pentru formarea și schimbarea organizațiilor. Sistemul de design socio-tehnic este introdus în anii 50 la Institutul Tavistock de Eric Trist și ulterior preluat de școlile americane, prin William F. Whyte și Lou Davis. Conform acestui cadru conceptual funcționarea organizațiilor și grupurilor organizaționale este determinată de interacțiunea dintre două subsisteme: sistemul social – compus din membrii organizației și grupurile din care aceștia fac parte și relațiile care se stabilesc între acestea și sistemul tehnic care cuprinde procesele, sarcinile specifice și utilarea tehnologică prin care grupul sau organizația transformă resursele de care dispune în rezultate specifice. Principiile de design socio-tehnic prescriu organizarea activităților de muncă prin sincronizarea funcționării celor două sisteme (social și tehnic). Scopul acestui workshop este prezentarea și discutarea principiilor de design socio-tehnic precum și ilustrarea aplicării acestora într-un context organizațional real. În prima parte a workshopului vor fi prezentate originile gândirii socio-tehnice și vor fi detaliate principiile de design. In cea de-a doua parte, participanților li se va oferi un studiu de caz și vor avea oportunitatea să exploreze în grupuri mici modul în care aceste principii de design se pot aplica pentru formarea și managementul unui grup organizational real. Workshopul are caracter interactiv și va oferi șansa participanților de a explora modalități în care designul socio-tehnic poate fi aplicat în contexte organizaționale specifice.

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la aceste workshop-uri aici: http://conferinta.apio.ro/?page_id=122

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa secretar@apio.ro  / 0741 244 763 (Cristina Bostan).

 

WORKSHOP 5

Formator: Lect. Univ. Dr. Lavinia Țânculescu (Univ. Hyperion, Facultatea de Psihologie, SNSPA București) & reprezentanți PricewaterhouseCoopers

Temă:  Competente digitale si solutii dedicate angajatilor in era digitalizarii rapide

Data: 9 Mai 2019

 

WORKSHOP 6

Formator: Dr. Cornel L. Mincu (Universitatea din Bucuresti)

Temă:  Mindufulness in organizatii: tehnici de reducere a stresului profesional

Data: 9 Mai 2019