Workshop-uri APIO 2020


WORKSHOP 1

Formator: Dr. Marian POPA, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

marian.popa@fpse.unibuc.ro

Temă: Inferența cauzală: evaluarea impactului cu modelul regresiei discontinue

 

 

Despre autor

Absolvent al Facultății de Sociologie si Psihologie și doctor în psihologie la Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași. Psiholog practician în domeniul aviației și cadru didactic la Universitatea din București (statistică, metodologia cercetării, psihologia muncii, evaluarea performantei în muncă, psihologie militară).

Rezumat

Regresia discontinuă (RD) este singurul model cvasi-experimental recunoscut pentru susținerea unei concluzii cauzale riguroase, echivalenta experimentului randomizat (ER). Modelul RD a fost inventat de psihologii Thistlewaite & Campbell (1960), dar nu s-a bucurat de recunoaștere largă până în anii ‘90, când a fost preluat, dezvoltat și utilizat cu succes în econometrie, medicină și educație. In prezent, RD se bucură de o recunoaștere tot mai largă în științele sociale și psihologie.

In contextul RD, participanții sunt repartizați in grupurile tratament/control în funcție de poziția față de un prag (cutoff) ales pe distribuția unei variabile de selecție, măsurată înainte de instituirea tratamentului. Subiecții aflați sub/peste prag sunt repartizați în grupul de tratament/control. După efectuarea tratamentului, variabila dependentă (rezultatul) este măsurată din nou, la ambele grupuri. Efectul se estimează prin comparația regresiei între cele doua măsurări la pragul de selecție.

RD se remarcă prin eleganța și rigoarea teoretică a raționamentului, care permite recunoașterea efectului cauzal al tratamentului prin controlul variabilelor confundate, în absența repartiției randomizate a subiecților.

RD este un model excelent fundament științific, ușor de înțeles, care permite evaluarea cauzală a impactului programelor de intervenție din aria psihologiei I/O, atunci când ER nu este posibil.

Cunoștințe anterioare necesare participanților

Regresia liniara simplă

Conținut

Workshopul este compus din trei secțiuni:

 • Condițiile inferenței cauzale (aprox. 40 minute)
 • Importanța inferenței cauzale in cercetarea psihologica, cu referire specială la problema evaluării cauzale a programelor de intervenție (training, suport, terapie).
 • Condițiile fundamentale ale inferenței cauzale
 • Cele mai importante modele actuale pentru inferența cauzală: modelul validității interne (Campbell), modelul cauzal Rubin (Rubin) și modelul graficelor direcționale aciclice (Pearl)
 • Prezentarea modelului RD (aprox. 60 minute)
 • Logica modelului RD și comparația cu ER
 • Condițiile teoretice fundamentale ale modelului RD
 • Componentele modelului RD (variabila de selecție, pragul de selecție, variabila rezultat)
 • Tipurile de RD (sharp/fuzzy)
 • Modelele de analiza (parametrica/neparametrica)
 • Tipurile de estimare a efectului (local, global)
 • Verificarea condițiilor teoretice fundamentale
 • Puterea modelului RD
 • Factorii de risc pentru validitatea RD
 • Utilitatea RD în domeniul psihologiei
 • Exerciții (aprox. 60 minute)
 • Exercițiu demonstrativ de estimare a unui model RD în R (RStudio)
 • Exercițiu independent efectuat de participanți în R (RStudio)

(Exercițiile vor fi accesibile ți celor cu experiență minimă în lucrul cu R)

Recomandări pentru participanți

Laptop cu programul RStudio instalat și pachetele: rdd, rddtools, rddapp

Durata: 3 ore

 

  WORKSHOP 2

Formator: Prof. dr. Dragoș ILIESCU, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie si Științele Educației

dragos.iliescu@fpse.unibuc.ro

Temă: Sprijinul managerial ca resursa pentru echilibrul emoțional al angajaților în perioadă de criză

 

 

Despre autor

Dragoș Iliescu este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București. Pe lângă cariera sa academică a fost activ în consultanță de-a lungul ultimilor 20 de ani. Interesele sale de cercetare se grupează în jurul a două mari domenii: psihologia aplicată în context ocupațional și în probleme de capital uman și testarea și evaluarea psihologică și educațională (cu o componentă interculturală puternică).

Rezumat

Acest workshop este un crash-course în acordarea sprijinului managerial, în mod special în această perioadă de criză. Este un curs scurt, care punctează cele mai importante aspecte ale problemei – durează 2 ore și dă cele mai importante detalii pentru ca un manager, chiar și începător (și cu atât mai mult unul experimentat), dacă are intențiile corecte și dorește să investească timp pentru a se dezvolta în această direcție, să poată pune în aplicare cu succes principiile științifice pe baza cărora se acordă sprijinul managerial către subordonați. Audiența workshopului sunt managerii de linie și specialiștii în resurse umane, dar psihologii cu specializare în domeniul psihologiei muncii, industriale și organizaționale pot beneficia și ei de pe urma acestui workshop.

Conținut

[15 min] Despre adversitate/stres vs. wellbeing și performanță

[25 min] Modele cauzale ale stresului: cum funcționează (modelul cerințelor și resurselor postului)

[20 min] De ce este important sprijinul managerial: Rezultate pozitive ale sprijinului social și emoțional acordat de manageri

[10 min] De ce nu se acordă totuși? Bariere în acordarea sprijinului managerial

[10 min] Cum funcționează sprijinul managerial

[40 min] Caracteristici ale mesajelor pozitive/eficiente, respectiv negative/ineficiente.

Durata: 2 ore

 

WORKSHOP 3

Formator: Dr. George GUNNESCH-LUCA, Chair of Psychology, Business and Social Psychology,

FAUErlangen-Nuremberg

george.gunnesch-luca@fau.de

Temă: Redactarea rapoartelor de cercetare în R

 

 

 Rezumat

Repetabilitatea rezultatelor este una dintre componentele esențiale ale științei, iar ea depinde într-o bună măsură și de un schimb deschis de date, precum și de proceduri transparente, reproductibile. Cu toate că MS Word reprezintă pachetul software standard în redactarea articolelor sau rapoartelor de cercetare, el suferă la capitolul reproductibilitate, din cauza modului în care (nu) implementează componentele de analiza statistică. Mai mult, efortul depus pentru publicarea în formatul American Psychological Association (APA) este disproporționat de mare.

Ca o soluție la această problemă, pachetul R papaja împreună cu R-Markdown (un sistem de adnotare) permite fuzionarea analizei statistice cu proza științifica, dar și generarea de documente ce se conformează standardelor APA, permițând exportul în diferite formate (.docx, .pdf, .html).

Cunoștințe anterioare necesare participanților

Cunoștințe minime R

Conținut

I. Fundamente R

 Întrucât grupele tind sa fie heterogene din punct de vedere al cunoștințelor, prima parte este dedicată elementelor fundamentale ale limbajului R.

Parte introductivă.

Ce sunt proiectele, structura sintaxei, ce definește un spațiu de lucru. Obiecte in R, alte elemente de baza: generarea sau importul de date.

Managementul datelor: variabile noi, missing data, sortare, unificare, selectare de variabile.

II. Analiza propriu-zisă si generarea de tabele/imagini in stil APA

 O sarcină extrem de des întâlnită dar la fel de migăloasă (și cu un potențial ridicat de eroare, datorită complexității formatului APA) este generarea de tabele conținând rezultatele analizelor statistice.

 Analize simple (de ex: corelatii, regresie) și prezentarea, distribuirea rezultatelor cu pachetele apaTables, apaStyle.

Formatarea imaginilor ggplot2 pentru a corespunde standardelor APA.

III. Generarea de documente complexe in format APA prin R-Markdown împreună cu pachetul papaja

 Ultima parte se ocupa cu compunerea, editarea și generarea unui document întreg (analiză statistică, text, tabele și imagini).

 Prezentarea R-Markdown/papaja

Parte practică: editarea/generarea împreună a unui document.

Recomandări pentru participanți

De preferat, participanții au instalată ultima versiune de R și Rstudio:

https://cloud.r-project.org/

https://rstudio.com/products/rstudio/download/

Durata: 3 ore

 

WORKSHOP 4

Formator: Prof. dr. Mihaela RUS, Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Drept și Științe
administrative

psiholog_m@yahoo.com

Temă: Comportamente disfuncționale la conducătorii auto: prevenție și intervenție în accident

 

 

Despre autor

Prof.univ.dr. Mihaela Rus este cadru didactic în cadrul Universității Ovidius din Constanța. Psiholog de profesie cu peste 20 de ani de experiență în psihologia traficului este conducător de doctorat în psihologie. Este autoare a 10 cărți și peste 80 de studii de specialitate publicate în țară și străinătate. Din anul 2015 este președintele Asociatiei de Psihologie și Siguranță Rutieră, coordonând cinci campanii de responsabilizare socială la nivel national.

Rezumat

Prezentul workshop are ca scop analiza și identificarea împreună cu participanții la workshop a factorilor de risc în accidentele rutiere, precum și  a  unor situații disfuncționale din trafic pornind de la analiza unui chestionar a atitudinilor disfuncționale în trafic, prezentând totodată metodele de intervenție specifice pentru modificarea acestor atitudini disfuncționale.

Conținut

Cercetări din literatura de specialitate au demonstrat relația dintre cogniții, atitudini și comportament (Ajzen 2001, Albarracin, Johnson, & Zanna 2005, Hunter & Stewart, 2009). Relevant în acest sens este și studiul lui Iversen (2004) care a măsurat atitudinea față de încălcările normelor rutiere față de excesul de viteză a conducătorilor auto, precum și atitudinea față de conducerea neglijentă practicată de alți șoferi și atitudinea față de conducerea autovehiculului după ce au consumat alcool. Legătura dintre schimbarea atitudinii și îmbunătățirea siguranței în trafic vizează două aspecte importante: în primul rând dacă există o relație de cauzalitate între atitudini și comportament, iar în al doilea rând , dacă pot fi influențate atitudinile participanților la trafic și care sunt modalitățile de schimbare a atitudinilor. De asemenea nu sunt de neglijat în această ecuație emoțiile care sunt factorii importanți pentru explicarea unor comportamente in trafic, pentru multe persoane, excesul de viteză fiind o experiență emoțională (pozitivă sau negativă) si starea de odihnă/oboseală a conducătorului auto.

Durata: 2 ore

 

 

 

WORKSHOP 5

Formator: Dr. Cristina Maria BOSTAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

cmbostan@gmail.com

Temă: Schimbare și anxietate organizațională

 

 

 Rezumat

Implementarea schimbării și gestionarea acesteia sunt o provocare pentru orice sistem organizațional. Unul dintre fenomenele declanșate sau stimulate este anxietatea la nivel organizațional și individual. Atunci când schimbarea vine ca o surpriză anxietatea devine un coșmar pentru că îngreunează procesul schimbării. În workshop-ul prezent sunt prezentate câteva dintre conceptele cheie implicate în schimbarea organizațională și modul în care acestea pot fi gestionate la nivel intern prin diferite metode.

Conținut

Schimbarea organizațională s-a produs inevitabil în ultimele luni și preocuparea, grija și anxietatea a crescut în mediul organizațional ca urmare a acestor schimbări. Workshopul prezent pune accent pe cadrul teoretic relevant în înțelegerea schimbării la nivel organizațional și al mecanismului prin care anxietatea este menținută și stimulată (factori care favorizează schimbarea, factori de rezistență la schimbare, etc.), dar și pe acele instrumente ce pot fi utilizate pentru a gestiona anxietatea la nivel organizațional și personal. Acest workshop este conceput pentru a informa, instrui și dezvolta competențe persoanelor cu responsabilități de coordonare  sau care oferă asistență și consiliere angajaților.

Obiectivele workshop-ului:

 • homeostazie organizațională și pregătirea schimbării sau transformării organizaționale
 • definirea conceptului de schimbare organizațională și dezvoltarea anxietății
 • declanșarea anxietății ca fenomen și la nivel individual ca urmare a perioadelor de criză, confuzie și dificultăți în organizație
 • efectele anxietății asupra performanței angajaților
 • modele de identificare a nevoilor organizației și la nivel individual
 • comunicarea schimbărilor în organizație
 • planificarea și stabilirea obiectivelor la nivel organizațional ca metodă de sprijin pentru stabilitatea și integrarea angajaților în schimbarea organizațională
 • surse de rezistență în fața schimbării organizaționale
 • dezvoltarea capacității organizaționale de a gestiona eficient schimbarea organizațională și anxietatea organizațională și individuală

Durata: 2 ore

 

Detalii despre taxele si creditele aferente înscrierii la aceste workshop-uri aici.

Înscrierea se face prin comanda aici http://www.apio.ro/servicii sau contactând organizatorii pe adresa conferinta@apio.ro