Înregistrarea lucrărilor conferinței


Vă mulțumim pentru intenția de a vă înscrie la Conferința APIO 2023.

Pentru a putea înscrie o lucrare individuală (prezentare orală sau poster), vă rugăm să completați formularele de înscriere și să le trimiteți pe adresa conferinta@apio.ro.

 • Chiar dacă au fost acceptate, lucrările nu vor fi incluse în programul Conferinței dacă autorii nu sunt înscriși ca participanți (incluzând achitarea taxei de participare).
 • Pentru lucrările care au mai mult de un autor este necesară înscrierea ca participant a cel puțin a unuia dintre autori.
 • Creditele se vor acorda doar pentru autorii înscriși ca participanți.
 • Programul conferinței va cuprinde workshop-uri, prezentările invitaților speciali, symposium, comunicări orale.

Vă invităm să vă înscrieți cu lucrare la una dintre următoarele tipuri de secțiuni:

 • comunicări orale (cercetări în curs de desfășurare/work in progress, modele de bune practici din domeniul resurse umane). Acest tip de prezentare se referă la un proiect de cercetare nefinalizat. Obiectivul este acela de a comunica interesul pentru un anumit subiect de cercetare și de a obține feedback din partea comunității APIO. Autorii pot adresa întrebări celor prezenți, în legătură cu aspecte problematice ale cercetării;
 • comunicări orale (cercetări finalizate);
 • postere.

Ghid general pentru toate tipurile de înscrieri

 • Rezumatele vor fi publicate online în Broșura conferinței. Autorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea textului, atât în limba română, cât și, dacă optează, în limba engleză.
 • Toate formularele depuse vor fi analizate de către 2 specialiști (referenți).
 • Toate formularele înscrise vor fi acceptate numai prin intermediul acestui site.
 • Toate detaliile despre lucrări trebuie să fie exacte, deoarece acestea vor fi trimise către Comitetul de Organizare, urmând a fi copiate direct în manualul conferinței.
 • Decizia de acceptare sau neacceptare a unei lucrări se va lua de către Comitetul Științific.
 • Toate înscrierile vor fi analizate și clasificate în funcție de următoarele criterii:
  • semnificația prezentărilor;
  • relevanța conținutului pentru audiență.
 • Toți prezentatorii și participanții, trebuie să se înregistreze și să achite taxa pentru a participa la Conferință. Chiar dacă au fost acceptate de către Comitetul Științific, lucrările nu vor fi prezentate dacă nu sunt îndeplinite formalitățile de înregistrare.
 • Termenul limită de înscriere a unei lucrări este 19 februarie 2023.
 • Acceptarea unei cereri nu implică finanțare la înregistrare, costuri de transport, cazare sau alte costuri suportate de către organizatorii Conferinței.
 • O înscriere care nu aderă la aceste reglementări poate fi respinsă.
 • Responsabilitatea pentru acuratețea înregistrării revine în exclusivitate autorului.
 • În fiecare sală va exista un laptop și un videoproiector, necesare susținerii lucrărilor.

Statutul de membru

Nu este necesar să fiți membru al Asociației de Psihologie Industrială și Organizaționala (APIO) pentru a efectua o propunere de prezentare a unei lucrări la Conferința APIO 2023.

  Model de format pentru înregistrarea lucrării orale

Descarcă Formularul-de-înregistrare-lucrare-orala-2023

Descarcă Formularul-de-inregistrare-work-in-progress-2023